HJEM

KONTAKT

NYTT

E-POST

VINTER

STRANDHEIM

OM SIDENE

LINKER

 

Strandheim

Strandheim leies ut til foreninger, firmaer og privatpersoner. Mange har feiret bryllup her, det er auksjoner, og bygdas foreninger er faste leietakere og eiere gjennom et andelslag.

Strandheim ble bygget av avholdslaget i bygda i 1914-1915, og er pusset opp en rekke ganger, stort sett på dugnad. Siste oppgradering var i 2005.

Bygget har flere rom til utleie, Storsalen har plass til ca 120, Veltsalen til ca 50 og Kjellerstua til 30-35. Kjøkkenet, som ble pusset opp i 2005, er i tilknytning til Veltsalen.
I tillegg er det garderobe.

Ta kontakt for prisforespørsel og bestilling!


 

 

• Biristrand.com © 2006 • Redaktør Erik Sutterud

Strandheim er Biristrands Samfunnshus, og ble bygget i 1914-1915.
Senere er det bygget på og renovert flere ganger.